You are currently viewing Wat zegt de Bijbel over pandemieën?

Wat zegt de Bijbel over pandemieën?

Het antwoord van de Bijbel

De Bijbel anticipeerde dat epidemieën (verreikende ziekten, waaronder pandemieën) zouden plaatsvinden in de laatste dagen.(Lukas 21:11)  Dergelijke pandemieën zijn geen hemelse vergelding of discipline van God. Door zijn koninkrijk zal God inderdaad spoedig een einde maken aan alle medische problemen, inclusief pandemieën.

Zijn pandemieën in de Bijbel voorspeld?

De Bijbel voorziet geen expliciete pandemieën of infecties, bijvoorbeeld COVID-19, AIDS of de Spaanse griep. Toch voorspelt het ‘epidemieën’ en ‘destructieve plagen’. (Lukas 21:11; Openbaring 6:8). Deze gelegenheden zijn essentieel voor de aanduiding van “de laatste dagen”, waar ook op gezinspeeld wordt als “het einde van de ordening der dingen”. — (2 Timotheüs 3:1; Mattheüs 24:3).

Heeft God ooit ziekten gebruikt om mensen te straffen?

De Bijbel bericht over een aantal gebeurtenissen waarbij God verdrukking gebruikte om individuen af ​​te wijzen. Hij zorgde er bijvoorbeeld voor dat een paar mensen een infectie kregen. (Numeri 12:1-16; 2 Koningen 5:20-27; 2 Kronieken 26:16-21). Deze afstandelijke perioden waren echter geen onvoorspelbare pandemieën die zich onder onberispelijke individuen verspreidden. Dergelijke gelegenheden waren veeleer expliciete beslissingen over mensen die God duidelijk hadden getrotseerd.

Zijn de huidige pandemieën een straf van God?

Nee. Bepaalde individuen garanderen dat God pandemieën en verschillende aandoeningen gebruikt om individuen vandaag af te wijzen. Desalniettemin ondersteunt de Bijbel die zaak niet. Geen verschil in ieder geval.

Voor een bepaald iets is een deel van Gods bewonderaars – gedurende een aanzienlijke tijdspanne – gekweld door wanorde. De loyale man Timothy, bijvoorbeeld, had ‘regelmatige gevallen van wanorde’ te verduren.  (1 Timotheüs 5:23). Maar de Bijbel zegt niet dat dit een indicatie was van Gods afkeuring. Op dezelfde manier worden in deze tijd sommige standvastige werkers van God weggevaagd of krijgen ze ziekten. Vaak waren die personen gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats (Prediker 9:11)..

Bovendien helpt de Bijbel dat God een ideale gelegenheid is om de achterbakse mensen af ​​te wijzen, nog niet is komen opdagen. We leven veeleer „in een dag van redding” — dat wil zeggen, wanneer God alle mensen een hartelijke groet uitreikt om tot hem aangetrokken te worden en gered te worden. (2 Korinthiërs 6:2). Eén manier waarop hij die begroeting uitbreidt, is door middel van een wereldwijd predikingswerk met een positieve boodschap — het „verheffende nieuws van het Koninkrijk”. — (Mattheüs 24:14).

Zal er ooit een eind komen aan pandemieën?

Inderdaad. De Bijbel voorspelt binnenkort een periode waarin niemand verzwakt zal zijn. Afhankelijk van zijn koninkrijk zal God alle medische aandoeningen herstellen. (Jesaja 33:24; 35:5, 6) Hij zal zich ontdoen van pijniging, pijniging en ondergang. (Openbaring 21:4) Verder zal hij de personen die zijn overgegaan tot leven wekken met als doel dat ze hier op aarde onder prachtige omstandigheden een groot welzijn kunnen waarderen.(Psalm 37:29; Handelingen 24:15).

Bijbelteksten over ziekte

Mattheüs 4:23: “[Jesus] went all through the entire of Galilee, instructing in their temples and lecturing the uplifting news of the Kingdom and relieving each kind of infection and each kind of ailment among individuals.”

Dat betekent: Jezus’ bovennatuurlijke gebeurtenissen lieten op beperkte schaal zien hoe Gods Koninkrijk binnenkort de hele mensheid zal helpen.

Lukas 21:11: ‘Er zullen… epidemieën zijn.’

Betekenis: Wijdverbreide medische problemen zijn belangrijk voor de indicatie van de laatste dagen.

Openbaring 6:8“Kijk! een bleke pony, en degene die erop lag had de naam Dood. Verder volgde het Graf hem aandachtig. Bovendien werd hun gezag gegeven… om te doden met… gevaarlijke plaag.”

Betekenis: de vooruitziende blik over de vier ruiters van de Apocalyps toont aan dat er op dit moment pandemieën zouden optreden.