You are currently viewing Wat zegt de Bijbel over natuurrampen?

Wat zegt de Bijbel over natuurrampen?

Het antwoord uit de Bijbel

God veroorzaakt niet de catastrofale gebeurtenissen die vandaag de dag plaatsvinden, maar hij maakt zich wel zorgen over individuen die erdoor worden beïnvloed. Catastrofale gebeurtenissen zijn een van de redenen voor het ervaren dat Gods Koninkrijk zal afzien. Ondertussen schenkt God troost aan de personen die door geregelde rampen worden beïnvloed. — (2 Korinthiërs 1:3).