You are currently viewing Wat zegt de Bijbel over Kerstmis?

Wat zegt de Bijbel over Kerstmis?

Het antwoord van de Bijbel

De Bijbel vermeldt niet de datum van Jezus’ introductie in de wereld, en er staat ook niet dat we zijn verjaardag moeten prijzen. Zoals McClintock en Strong’s Cyclopedia uitdrukt: “De erkenning van Kerstmis is niet van een hemelse regeling, noch van het begin van het NT [Nieuwe Testament].’

Alles bij elkaar genomen legde een beoordeling van de historische achtergrond van Kerstmis de onderliggende fundamenten bloot in agnostische strikte rituelen. De Bijbel laat zien dat we God irriteren, ervan uitgaande dat we proberen hem zo te vereren dat hij het niet ondersteunt. — Exodus 32:5-7.

Geschiedenis van de kerstgebruiken

Jezus’ geboortedag vieren: “De vroege christenen vierden [Jezus’] geboorte niet omdat ze geloofden dat het feest van iemands introductie in de wereld een agnostische gewoonte was.” — The World Book Encyclopedia.

25 december: Er is geen bevestiging dat Jezus op die datum ter wereld werd gebracht. Kerkpioniers kozen deze datum waarschijnlijk om overeen te komen met agnostische vieringen die vlak bij de koudere tijd van de zonnewende werden gehouden.

Cadeaus geven, verslinden, vieren: The Encyclopedia Americana zegt: “Saturnalia, een Romeins banket dat midden december werd gevierd, en dat voor grote aantallen het voorbeeld was van de vrolijk makende gebruiken van Kerstmis. Uit dit feest werd bijvoorbeeld het ingewikkelde verslinden afgeleid , het geven van geschenken en het consumeren van kaarsen.” De Encyclopædia Britannica merkte op dat “alle werk en zaken werden opgeschort” tijdens Saturnalia.

Kerstverlichting: Volgens The Encyclopedia of Religion verbeterden Europeanen hun huizen “met lichten en groenblijvende planten, waarbij alles gelijk was” om de koudere tijd van de zonnewende te prijzen en om weerzinwekkende geesten te bestrijden.

Maretak, hulst: “De druïden schreven betoverde eigenschappen toe aan de maretak. De groenblijvende hulst werd vereerd als een garantie voor de terugkeer van de zon.” – The Encyclopedia Americana.

Kerstboom: “Liefde voor de natuur, normaal onder de agnostische Europeanen, maakte later hun transformatie tot het christendom.” Een van de manieren waarop liefde voor de natuur standhoudt, is de gewoonte om ‘in de midwintervakantie een kerstboom bij een ingang of in huis te zetten’. — Encyclopædia Britannica.