You are currently viewing Wanneer is het einde van de wereld?

Wanneer is het einde van de wereld?

Om te weten wanneer het einde van de wereld komt, is het belangrijk om eerst te begrijpen hoe de Bijbel het woord ‘wereld’ gebruikt. Het Griekse woord kosmos, dat gewoonlijk met ‘wereld’ wordt vertaald, duidt meestal op de mensheid, vooral het deel dat niet naar Gods wil leeft (Johannes 15:18, 19; 2 Petrus 2:5). Soms duidt kosmos op de maatschappij (1 Korinthiërs 7:31; 1 Johannes 2:15, 16). *

Wat is het einde van de wereld?

De uitdrukking ‘het einde van deze wereld’, die in talrijke bijbelinterpretaties voorkomt, kan eveneens worden weergegeven als ‘het einde van de ordening der dingen’ of ‘het einde der tijden’. (Mattheüs 24:3; Engelse standaardversie) Het zinspeelt niet op de vernietiging van de aarde of van de hele mensheid, maar op de verste grens van het systeem van de menselijke samenleving. — 1 Johannes 2:17.

De Bijbel instrueert dat “sluwe mannen zullen worden weggegooid”, zodat grote individuen het leven op de planeet kunnen waarderen. (Hooglied 37:9-11) Deze vernietiging zal plaatsvinden bij de “buitengewone verdrukking”, die eindigt in het conflict van Armageddon. — Mattheüs 24:21, 22; Openbaring 16:14, 16.

Wanneer is het einde van de wereld?

Jezus zei: “Bezorgd die dag en dat uur weet niemand, noch de heilige boodschappers van de hemel, noch de Zoon, maar alleen de Vader.” (Mattheüs 24:36, 42) Hij voegde eraan toe dat de omstandigheid van het einde opzienbarend zou zijn, “op een uur waarvan je denkt dat het het niet is”. — Mattheüs 24:44.

Ondanks het feit dat we geen idee kunnen hebben van de specifieke dag en het uur, gaf Jezus een samengesteld “teken” of verzameling van gelegenheden, die het tijdsbestek zou herkennen dat de weg vrijmaakte naar de verste grens van de wereld. (Mattheüs 24:3, 7-14) De bijbel zinspeelt op deze periode als „het uur van het einde”, „de laatste dagen” en „de laatste dagen”. — Daniël 12:4; Gods Woord Bijbel; 2 Timoteüs 3:1-5.

Betekent het einde van de wereld het einde van alles?

Nee. De aarde zal nog steeds bestaan, want de Bijbel zegt: ‘U hebt de aarde stevig vastgezet, zo blijft ze staan, voor altijd’ (Psalm 104:5, BGT). En de aarde zal bewoond worden door mensen, want de Bijbel belooft: ‘De rechtvaardigen, díé zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven’ (Psalm 37:29). God zal op aarde de omstandigheden creëren die hij oorspronkelijk voor ogen had:

  • Een paradijs (Jesaja 35:1; Lukas 23:43).
  • Veiligheid en voorspoed (Micha 4:4).
  • Nuttig en voldoening gevend werk voor iedereen (Jesaja 65:21-23).
  • Geen ziekte en ouderdomskwalen meer (Job 33:25; Jesaja 33:24).