You are currently viewing Waarom zo veel ellende?

Waarom zo veel ellende?

Om te begrijpen waarom er zoveel kwelling is en waarom menselijke pogingen om ervan af te zien geen effect hebben gehad, moeten we de echte oorzaken achter alles herkennen.

Hoe de oorzaken ook veranderd en complex zijn, we kunnen dankbaar zijn dat de Bijbel ons kan helpen ze te herkennen.

In dit artikel zullen we vijf centrale redenen analyseren waarom er zoveel pijn is.

We nodigen je uit om voorzichtig te overwegen wat de Bijbel zegt en te zien hoe Gods Woord ons helpt om verder te kijken dan de oppervlakte om de echte reden voor deze belangrijke kwestie te zien. (2 Timotheüs 3:16).