You are currently viewing Vrede op aarde: Hoe?

Vrede op aarde: Hoe?

Het antwoord van de Bijbel

Rust op aarde zal komen, niet door menselijke inspanningen, maar veeleer door Gods koninkrijk, een eminente regering die wordt bestuurd door Christus Jezus. Merk op hoe de Bijbel ons deze schitterende verwachting laat zien.