You are currently viewing Hoe ga je om met extreem weer?

Hoe ga je om met extreem weer?

Zou men kunnen zeggen dat u een van de grote aantallen bent die is getroffen door het buitensporige klimaat? Risicovol klimaat en de schadelijke gevolgen ervan komen in veel structuren voor. Stormen, orkanen, twisters en cyclonen veroorzaken vaak stormvloeden, overstromingen of windschade. Zware stortbuien kunnen lawines veroorzaken, en stormen kunnen blikseminslagen veroorzaken die verschrikkelijke snel verspreidende branden veroorzaken. Droge periodes, hittegolven en winterstormen kunnen op dezelfde manier verwoestend zijn.

In tal van regio’s van de wereld blijkt het verschrikkelijke klimaat geleidelijk continu en buitengewoon te zijn. “Het aantal individuen dat door rampen wordt getroffen, blijft bovendien toenemen”, meldt de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen, “aangezien een steeds toenemend aantal overstromingen, stormen en droge seizoenen met name levens en middelen van bestaan ​​verwoesten, waardoor een groot veel mensen per jaar.”

Direct na dergelijke gelegenheden ervaren individuen zowel echt als innerlijk. Ze kunnen geconfronteerd worden met de verwonding van het verlies van hun bezittingen, hun huis of zelfs een vriend of familielid in de dood.

Ervan uitgaande dat je de gevolgen van een buitensporig klimaat hebt ervaren, kan de Bijbel je helpen je aan te passen. Het geeft troost, vertrouwen en nuttige aansporingen, die hebben geholpen om ontelbare slachtoffers te maken van klimaatgerelateerde fiasco’s. (Romeinen 15:4) Het behandelt eveneens een belangrijk onderzoek dat een vrij groot aantal plagen plaagt: waarom heeft God dit laten gebeuren – zou hij zeggen dat hij mij afwijst?

Het huidige buitensporige klimaat is geen discipline van God.

De Bijbel leert dat God niet verantwoordelijk is voor de ervaring die individuen ervaren.

Het garandeert ons dat “met achterbakse dingen God niet kan worden geprobeerd, noch probeert hij, als alles is gezegd en gedaan, iemand.” (Jakobus 1:13) Dit houdt in dat hij niet achter het superklimaat staat waarmee individuen tegenwoordig te maken hebben.

De Bijbel vermeldt gebeurtenissen waarbij God geregelde macht gebruikte om achterbakse individuen af ​​te wijzen. Toch waren die gelegenheden niet normaal voor het schadelijke klimaat van vandaag, dat plotseling komt en zowel de groten als de verschrikkelijke treft. Interessant is dat uit de bijbelse verslagen blijkt dat God over het algemeen de eerlijken veiligstelde, van tevoren leiding gaf en de doeleinden achter zijn activiteiten verduidelijkte. God verduidelijkte bijvoorbeeld waarom hij de wereldwijde zondvloed Noachs dag kreeg, als hij dat van tevoren deed voordat hij dat deed, en verzekerde Noach en zijn gezin. – Genesis 6:13; 2 Petrus 2:5.

Om vertrouwd te raken met hoe we ons realiseren dat de huidige catastrofale gebeurtenissen geen discipline van God zijn, zie het artikel “Hoe behandelt de Bijbel over natuurrampen?”

Echte verhalen

Bekijk de bijbehorende opnames om te zien hoe Bijbelse normen Jehovah’s Getuigen hebben geholpen elkaar te steunen in de gevolgen van klimaatgerelateerde debacles.

Flooding in Brazil

Wildfires in California