You are currently viewing Binnenkort een nieuwe wereld!

Binnenkort een nieuwe wereld!

God schiep de aarde zodat rechtvaardige mensen er voor altijd op konden leven. Hij plaatste het eerste mensenpaar, Adam en Eva, in de prachtige tuin van Eden, en hij gaf hun en hun nakomelingen de verantwoordelijkheid om de aarde te bewerken en ervoor te zorgen. — Genesis 1:28 ; 2:15.

De wereld van vandaag is verre van het paradijs dat God haar bedoeld heeft. God is echter niet van gedachten veranderd. Hoe zal hij zijn oorspronkelijke doel bereiken? Zoals de voorgaande artikelen hebben aangetoond, zal God de aarde zelf niet vernietigen. In plaats daarvan zal hij getrouwe mensen ervan laten leven. Hoe zullen de omstandigheden op aarde zijn als God zijn beloften vervult?

Wereldregering

Binnenkort, wanneer Gods nieuwe hemelse regering autoriteit over de hele mensheid uitoefent, zal de aarde een gelukkige plaats worden waar mensen in harmonie kunnen samenleven en goed en bevredigend werk kunnen doen. God heeft Jezus Christus aangesteld om over de aarde te heersen. In tegenstelling tot zoveel heersers in deze tijd, zal Jezus de belangen van zijn onderdanen op het oog hebben. Zijn heerschappij zal gebaseerd zijn op liefde, en hij zal een vriendelijke, barmhartige en rechtvaardige Koning zijn. — Jesaja 11:4.

Internationale eenheid

De nieuwe menselijke samenleving van de aarde zal niet worden verdeeld naar nationaliteit of etniciteit. De mensheid zal één verenigd volk zijn. (Openbaring 7:9, 10) Alle mensen die op aarde leven, zullen God liefhebben en hun naaste liefhebben, en ze zullen vreedzaam samenwerken om Gods oorspronkelijke doel, namelijk voor hun huis, de aarde, te zorgen, te verwezenlijken. — Psalm 115:16.

In harmonie met de natuur

Wanneer Gods koninkrijk de aarde overneemt, zal de Schepper de volledige controle over alle aspecten van het weer overnemen en het in perfecte balans houden. Toen hij op aarde was, wierp Jezus een glimp op van de kracht die God hem gaf toen hij moeiteloos een angstaanjagende storm tot bedaren bracht. (Markus 4:39, 41) Onder Christus’ heerschappij zal niemand enige reden hebben om bang te zijn voor natuurrampen. Gods koninkrijk zal ook de oorspronkelijke harmonie tussen de natuur en de mens herstellen. — Hosea 2:18.

Perfecte gezondheid en genoeg voedsel

Iedereen zal genieten van een perfecte gezondheid. Niemand zal ziek worden, oud worden of sterven. (Jesaja 35:5, 6) Mensen zullen genieten van een mooie en schone omgeving zoals het eerste mensenpaar genoot in de tuin van Eden. In de nieuwe wereld zal de grond, net als in Eden, voedsel in overvloed produceren en zullen alle bewoners van de aarde overvloed hebben. Net als Gods oude natie Israël, zal iedereen in het Paradijs „naar tevredenheid [hun] brood eten”. — Leviticus 26:4, 5.

Echte vrede en veiligheid

Onder Gods wereldregering zullen alle mensen vrede genieten en elkaar vriendelijk en eerlijk behandelen. Er zullen geen oorlogen zijn, geen machtsmisbruik en geen noodzaak om te strijden voor basisbehoeften. De bijbel belooft: „Ze zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, en niemand zal hen bang maken.” — Micha 4:3, 4.

Goede huisvesting en leuk werk

Elk gezin zal een huis hebben zonder bang te zijn ontheemd te raken, en al het werk dat we doen zal de moeite waard zijn. Zoals de bijbel zegt, zullen degenen die in Gods nieuwe wereld leven ’niet ​​voor niets zwoegen’, of tevergeefs. — Jesaja 65:21-23.

Het beste onderwijs

De bijbel belooft: „De aarde zal stellig gevuld worden met de kennis van Jehovah.” (Jesaja 11:9) Leden van de nieuwe menselijke samenleving zullen leren van de oneindige wijsheid van hun Schepper, Jehovah, en over de prachtige dingen die hij heeft geschapen. Ze zullen hun kennis niet gebruiken om wapens te bouwen of andere mensen kwaad te doen. In plaats daarvan zullen ze leren hoe ze in vrede met elkaar kunnen leven en hoe ze voor de aarde moeten zorgen. — Psalm 37:11.

Leven zonder eind

God heeft er veel zorg aan besteed om de aarde voor te bereiden, zodat we elke dag met volle teugen van het leven kunnen genieten. Het is zijn bedoeling dat mensen voor altijd op aarde zullen leven. (Psalm 37:29; Jesaja 45:18) Om zijn oorspronkelijke doel te verwezenlijken, zal God „de dood voor altijd verzwelgen”. (Jesaja 25:8) „De dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn”, belooft de bijbel. (Openbaring 21:4) God zal alle mensen — zowel degenen die hij redt wanneer hij deze goddeloze wereld vernietigt als de talloze doden die hij in de komende nieuwe wereld zal opwekken — de kans geven om eeuwig te leven. — Johannes 5: 28, 29; Handelingen 24:15.


Zelfs nu bereiden miljoenen over de hele wereld zich voor op het nieuwe begin van de mensheid dat zo nabij is. Hoewel ze onvolmaakt zijn, proberen ze al het soort mensen te zijn dat God in zijn nieuwe wereld zou willen hebben. Hoe? Door meer te weten te komen over Jehovah God en degene die hij heeft gestuurd, Jezus Christus. — Johannes 17:3.

Lees meer over hoe u het einde van deze wereld kunt overleven en binnenkort in een betere wereld kunt leven. Accepteer een gratis Bijbelstudie of probeer de gratis Online Bijbelstudielessen op jw.org.