You are currently viewing Binnenkort een betere wereld. Hoe weten we dat?

Binnenkort een betere wereld. Hoe weten we dat?

Zal de wereld vergaan?

Misschien weet u dat de Bijbel over het einde van de wereld spreekt (1 Johannes 2:17). Gaat dat over het einde van de mensheid? Wordt al het leven op aarde vernietigd of zelfs de hele planeet?

HET ANTWOORD UIT DE BIJBEL IS NEE!

Wat niet verdwijnt

DE MENSHEID

Wat de Bijbel zegt: ‘God, degene die de aarde heeft gevormd, (…) heeft haar niet voor niets geschapen, maar heeft haar gemaakt om bewoond te worden.’— JESAJA 45:18.

Een meertje in de bossen en de bergen.

DE AARDE

Wat de Bijbel zegt: ‘Een generatie gaat, een generatie komt, maar de aarde blijft altijd bestaan.’ — PREDIKER 1:4.

WAAR HET OP NEERKOMT: Volgens de Bijbel zal de aarde nooit worden vernietigd en altijd bewoond worden. Maar wat wordt er dan met het einde van de wereld bedoeld?

OM OVER NA TE DENKEN: In de Bijbel wordt het einde van deze wereld vergeleken met de tijd van Noach. De aarde was toen ‘vol geweld’ (Genesis 6:13). Maar Noach was rechtvaardig. Daarom hield God Noach en zijn gezin in leven toen hij met de zondvloed de slechte mensen uitroeide. De Bijbel zegt over wat er toen gebeurde: ‘De wereld van die tijd werd vernietigd toen die door water werd overstroomd’ (2 Petrus 3:6). Dat was het einde van een wereld. Maar wat werd er vernietigd? Niet de aarde, maar de slechte mensen erop. Dus in de Bijbel slaat het einde van de wereld niet op de vernietiging van de planeet. Het slaat op het einde van een samenleving van slechte mensen op aarde.

Wat wel verdwijnt

PROBLEMEN EN SLECHTHEID

Wat de Bijbel zegt: ‘Nog even en er zijn geen slechte mensen meer. Je zult kijken op de plek waar ze waren, maar ze zijn er niet meer. De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten, ze zullen intens genieten van vrede in overvloed.’— PSALM 37:10, 11.

Collage: 1. Plunderaars komen met een bedekt gezicht uit een winkel. 2. Een man geeft een andere man een koffer met geld.
WAAR HET OP NEERKOMT: Met de vloed in de tijd van Noach kwam er geen definitief einde aan slechtheid. Na de vloed waren er opnieuw slechte mensen die veel ellende veroorzaakten voor iedereen. Maar binnenkort gaat God permanent een eind maken aan slechtheid. Zoals in de Bijbel staat, zullen ‘er geen slechte mensen meer zijn’. God gaat slechtheid uitroeien met zijn Koninkrijk: een wereldregering die vanuit de hemel over een rechtvaardige maatschappij gaat regeren.

OM OVER NA TE DENKEN: Zullen de wereldleiders blij zijn met Gods Koninkrijk? Volgens de Bijbel niet. Ze zullen zo dom zijn zich ertegen te keren (Psalm 2:2). Maar Gods Koninkrijk zal alle regeringen vervangen. ‘Als enige zal het eeuwig blijven bestaan’ (Daniël 2:44). Waarom moet er een eind komen aan menselijk bestuur?

Menselijk bestuur moet verdwijnen
Wat de Bijbel zegt: ‘Het is niet aan iemand die wandelt om zijn voetstappen zelfs maar te richten.’ — JEREMIA 10:23.

Mensen lopen langs een muur vol politieke campagneposters.
WAAR HET OP NEERKOMT: Mensen zijn niet gemaakt om te regeren. Het lukt ze niet om goed over anderen te regeren en de problemen op te lossen.

OM OVER NA TE DENKEN: Volgens een encyclopedie lijken afzonderlijke regeringen niet in staat een oplossing te vinden voor grote wereldproblemen zoals armoede, honger, ziekte, natuurrampen, oorlog en geweld. Er wordt gezegd: ‘Sommigen denken dat alleen een wereldregering afdoende oplossingen voor die problemen kan bieden’ (Britannica Academic). Maar zelfs al zouden alle regeringen zich verenigen, dan nog gaat het om onvolmaakte mensen, en die kunnen de genoemde problemen niet oplossen. Gods Koninkrijk is de enige regering die de macht heeft alle wereldproblemen permanent op te lossen.

Dus volgens de Bijbel hoeven goede mensen niet bang te zijn voor het einde van de wereld. Het is juist iets om naar uit te kijken, want deze kapotte oude wereld wordt vervangen door Gods schitterende nieuwe wereld!

Wanneer gaat dat allemaal gebeuren? Het antwoord uit de Bijbel staat in het volgende artikel.