Join the reEvolution

schone energie voor de toekomst van de mensheid

vision for the future

Andere Nieuws - >

Ander nieuws vind je hier.

1

2

3

images_nuca2

Natuurlijk wordt elk huis door iemand gebouwd, maar degene die alles heeft gebouwd, is God. Hebreeën 3:4

sol-tZw3fcjUIpM-unsplash.jpg

AlexWater&Bouw is ook te vinden op 

AlexWater&Bouw is ook te vinden op www.aannemer-info.nl.

Naast onze website en dagelijkse tv-uitzendingen is RTL Nieuws op nog veel meer manieren te volgen.

Wat we bouwen ?

De energie & technologie die we nodig hebben voor de toekomst

alternative-energy-clouds-efficiency-414837.jpg

windenergie generatoren

Wind is de regelmatige luchtontwikkeling van de lucht weergegeven door koers en snelheid. Wind wordt gemaakt door de zon die de lucht in de lucht verwarmt. Door de scheve opwarming van de luchtmassa ontstaan ​​temperatuur- en drukfactorcontrasten. De windstroom die uit een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied komt, nemen we waar als wind. De windsterkte kan ongelooflijk verschuiven. Windkracht wordt uitgedrukt in een getal op de schaal van Beaufort of in m/s.

Tegen het einde van 2012 werd wereldwijd een groter aantal van meer dan 282 GW aan windturbinelimiet ingevoerd. Windenergie speelt een rol in Europa, Noord-Amerika en Azië ( GWEC 2013 w ). De grootste ontwikkelingsmarkten zijn China, de VS, Duitsland en India. Nederland loopt ongetwijfeld niet voorop in Europa.

Windenergie wordt in sommige Europese landen voor een enorme omvang gecreëerd. Tegen het einde van 2012 werd een groter aantal van dan 31 GW aan windturbines geïntroduceerd in Duitsland, de Europese leider, of 23 duizend turbines. Hiervan kwam in 2012 2.415 MW online. In 2012 werd 45 TWh, 7,3 procent van het stroomverbruik, opgewekt door wind (GWEC 2013 w ).

vivint-solar-ZEiFiOsV3K4-unsplash.jpg

Zonne-oplossingen voor consumenten

De Nederlandse markt voor zonne-energie bleef in 2019 ondubbelzinnig vullen, zo blijkt uit het patroonrapport van Dutch New Energy Research dat de laatste tijd opdook. Nederland behoort wereldwijd tot de koplopers op het gebied van de jaarlijks ingevoerde limiet. Atakan Bilecen, Key Account Director Sustainable Energy Business, deelt de kenmerken van dit rapport en contrasteert de uitkomsten met de huidige kroonnoodsituatie.

66% van de Nederlandse inkopers ziet de plaatsing van zonnepanelen op daken als de meest bekende keuze om de grens van de draagbare energieopwekking extra te verleggen. De particuliere markt was verantwoordelijk voor 0,7 GW van de ingevoerde limiet. De zakelijke markt was verantwoordelijk voor 1,7 GW, zo blijkt uit het patroonrapport. De limiet van zonne-energie is met 53% toegenomen in tegenstelling tot 2018.

markus-spiske-xH8_bSnpH5Q-unsplash.jpg

Onderwijs programma's voor jongeren

Briljant. Doel geregeld. Proberen. Een uit duizenden.
Succesvol onderwijs bereidt voor op een goede toekomst! Tegenwoordig besluiten steeds meer jongeren om zakenmensen te worden. Hoe bijzonder zou het zijn als u als school dit tot nader order en voor wat komen gaat, kunt versterken? Jongeren helpen bij het vinden van hun ‘vernieuwende eigenschappen’ is een echte aanvulling op voor scholing. Hoe zou je dat doen? Met het EigenBaas Educatie programma.

Wat is het EigenBaas Educatieprogramma?

Qredits stimuleerde het EigenBaas Educatieprogramma met name voor ambitieuze jongeren in samenwerking met verschillende distributeurs voor verschillende niveaus. Een totaalprogramma dat past bij de beleving van jongeren. Het is niet moeilijk om te coördineren in gebruikelijke klassen. Het programma kan worden gebruikt in verschillende ruimtes en voor zeer verschillende objectieve bijeenkomsten.

Met het Own BossEducation-programma willen we liever niet benadrukken dat het bedrijfsleven ook een beslissing is die ze zouden kunnen nemen. Het vergroten van de openingen op de arbeidsmarkt is eveneens een pijler van het programma. Gedurende het hele programma helpen we understudies met het vinden. Het programma maakt niet elke jongere ondernemer, maar wel innovatiever! Door het volgen van het programma kunnen ze zichzelf in een meer geaarde positie plaatsen.

horen hoe jongeren het EigenBaas programma ervaren? Onderzoek en laat u overtuigen!

CEO strategy

Onze wetenschappelijke visie op energiebronnen

ENERGIEMIX VAN DE TOEKOMST

Overstappen op lokale duurzame energiebronnen is belangrijk om het milieu te sparen en minder afhankelijk te worden van ingevoerde energie. De opwekking van wind- en zonne-energie is klimaatondergeschikt. Daarom is er behoefte aan energiebronnen die dag en nacht toegankelijk zijn. Ondanks stroom vertegenwoordigt warmte de helft van ons energiebelang. Diepgaande aardwarmte is een consistente, zuinige energiebron, die tegelijkertijd stroom en warmte levert. VITO is ervan overtuigd dat diepgaande geothermie een onvervangbare verbinding is in de energiemix van wat komen gaat.

ENERGIE VOOR 5000 GEZINNEN

Het benutten van aardwarmte is allesbehalve eenvoudig, het vereist expliciete beheersing. De ontwikkeling van de primaire aardwarmtecentrale in Vlaanderen, op de Balmatt-site in Mol, is een innovatief meesterwerk. Ondanks warmte moet VITO ook groene stroom produceren. Op het moment dat het etablissement klaar is, zal het warmte en capaciteit leveren aan 5000 gezinnen in het gebied. VITO begrijpt zo het vierde grootste geothermische krachtstation van Europa.

Beroepen VOOR DE REGIO

Diepgaande aardwarmte biedt veel voordelen voor de samenleving. Het overhevelen van geothermische energie vereist een aanzienlijke onderneming, maar het is een uniek geval. Een enorme bijeenkomst van mensen en organisaties ontvangt de beloningen geruime tijd. Ze krijgen aardwarmte via een warmte-organisatie. De warmte is consistent, dus de kosten zijn aanzienlijk minder afhankelijk van aarzelingen.

Diepgaande aardwarmte is een drijvende kracht voor de wijk. Een aardwarmtecentrale met een warmtecreatie van 20 megawatt zorgt voor 30 jaar lang regelmatig werk voor 20 personen. In het geval dat die plant bovendien stroom levert, is dat zelfs tweeledig. Bovendien profiteren nabijgelegen organisaties impliciet van de moderne oefeningen die een geothermische krachtcentrale omvatten.

clean tech

Investeren in windenergie & schone energie

Motiverende krachtschema’s

Motiverende krachtschema’s

SDE+-projecten (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) zijn aansprakelijk voor een groeiend deel van de ingevoerde grens in Nederland: 73% in 2019. In oktober 2019 werd zelfs het eerste > 100 MW-park gekoppeld aan de matrix. Hoe het ook zij, de prestatie heeft ook een nadeel: nieuwe applicaties waren overtekend; het totale beschikbare bedrag werd op dat moment genoemd in de eerste twee rondes. Vervolgens zijn talloze ondernemingen later in het jaar helaas van de kredieten afgezien.

100% redelijk 2030

Als de ontwikkeling van de ingevoerde stroomgrens de komende tien jaar doorzet en windenergie zich blijft ontwikkelen, levert Nederland in 2030 100% draagbaar vermogen. Verhogen is niet voldoende: generator, opdrachtgever en alle samenkomsten in de middle of zal het raamwerk flexibeler en slimmer maken. plan, in combinatie met het aanleggen van energievoorraden. Dat vraagt ​​om nieuwe, fantasierijke arrangementen.

lange afstand

Dus bepaalde berichten. Hoe ziet Atakan Bilecen dit in het licht van het nu? Het is duidelijk dat de kroonnood van invloed zal zijn op speculaties over de houdbaarheid, vooral onder particulieren. Sommigen van hen kunnen de verwerving van op zonlicht gebaseerde borden vertragen. Op de lange termijn blijft de interesse en behoefte echter bestaan ​​voor de omslag naar hanteerbare arrangementen.’

Zakelijke markt met laag effect

‘De cijfers voor ons eerste kwartaal zijn acceptabel, maar we zullen ongetwijfeld de effecten zien van taken die zijn uitgesteld in het volgende kwartaal. Tal van door de zon aangedreven borden komen van productielijnen rond Wuhan. De oefeningen van deze planten zijn dit voorjaar ruim een ​​maand opgeschort. Dit heeft ons ook beïnvloed: we kunnen onze omvormers leveren, maar zonder de op zonlicht gebaseerde borden die van verschillende leveranciers moeten komen, kan een onderneming niet worden afgerond. Langzamerhand heeft de noodsituatie weinig invloed op de zakelijke markt. Organisaties hebben hun belangrijke taken gepland en de bestemmingsreserves zijn vanaf nu regelmatig toegekend. Het gaat dus goed met ons bedrijf.’

+ 0 %
cost reduction
+ 0 %
more power
+ 0 %
Cleaner energy

Experience

installatie & project Ontwikkeling

NAAR GROOTSCHALIGE OPWINDING VAN WINDENERGIE

De Nederlandse overheid heeft met het energiegebied afgesproken dat er vroeger vroeger vroeger dan later een groot deel van alle energie uit onderhoudbare bronnen wordt gehaald. Ondanks op zonlicht gebaseerde energie, is windenergie de redelijke energiebron die wereldwijd veel aandacht krijgt. TNO handhaaft zowel de overheid als het energiegebied met raadgevend, innovatief werk.

HALIADE X

TNO doet brede schattingen op, in en nabij de grootste windturbine ter wereld, de Haliade-X 12MW zeewaartse windturbine. Een natuurlijk logisch gebied voor TNO, maar de opmerkelijke gestalte (260 meter), de snijkantlengte (107 meter) en daarmee een breedte van 220 meter verleggen de grenzen van informatie over optimaal ontwerp. Het plan en de berekeningen van GE Renewable Energy worden, net als die van de Sharp edge- en andere onderdelenmakers, goedgekeurd door de veldschattingen.

De plannen zijn belangrijk voor het Klimaatakkoord van Parijs. In die regeling hebben 55 landen, die samen verantwoordelijk zijn voor 55% van alle emissies van ozonafbrekende stoffen, in 2015 regelingen getroffen om de uitstroom van ozonafbrekende stoffen te verminderen en dienovereenkomstig een wereldwijde temperatuurverandering te beperken. Om dit te bereiken, moet het gebruik van aardoliederivaten worden geëlimineerd en vervangen door ondersteunde vullingen.

WINDENERGIE LEVERT 7 MILJOEN HUISHOUDENS VAN ELEKTRICITEIT

Er zijn momenteel vijf windboerderijen in het Nederlandse deel van de Noordzee, ongeveer 20 kilometer uit de kust: voor de kust van Egmond aan Zee, voor de oever van IJmuiden en ten noorden van de Waddeneilanden (Ameland en Schiermonnikoog). Vroeg of laat komen er nog drie bij voor de kust van Zeeland, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord. Het gaat erom dat de windhoeves tegen 2030 gezamenlijk 7.000 megawatt aan stroom opwekken, wat vergelijkbaar is met het jaarlijkse verbruik van ongeveer 7 miljoen gezinnen.

TNO heeft veel kennis en aanleg over de (verdere) ontwikkeling van individuele windturbines. Er is een heleboel informatie om te voorspellen hoeveel kracht de wind op de scherpe randen van de turbine uitoefent en hoeveel die kracht de randen verdraait. Als die kracht te ongelooflijk blijkt te zijn, gaan de scherpe randen trillen en uiteindelijk breken. Er wordt consequent onderzoek gedaan om grotere en des te indrukwekkender windturbines te assembleren met betere materialen en betere procedures die kunnen worden gebruikt om windenergie op te wekken tegen een altijd goedkoper tarief.

Vooruitgang VOOR OPTIMALE WINST VAN OFFSHORE WINDTURBINES

Niet alleen het plan van de individuele windturbine bepaalt de opbrengst. Ook het op drift geraakte gebied en de onderling vergelijkbare situatie van de windturbines zijn belangrijke variabelen. Door gebruik te maken van buitengewone besturingsinnovatie, zijn de windturbines op elkaar afgestemd zodat tegenslagen worden beperkt: dit wordt veroorzaakt door de lagere windsnelheid direct achter de turbine. TNO leidt pilots om optimaal voordeel te behalen uit een geïntegreerd plan van middelgrote en enorme zeewaartse windparken.

Fantasierijke innovatie wordt eveneens toegepast bij de oprichting, het transport en de directie en ondersteuning van windparken. TNO heeft modellen gemaakt waarmee precies kan worden berekend welk onderhoud van welke turbine financieel het meest verstandig is en wanneer.

WINDKRACHTINFRASTRUCTUUR: SLIMME VERBINDING MET LAND

Een zwaar kader maakt het denkbaar om geproduceerde windenergie rechtstreeks via de oceaan te verzenden, te beginnen met het ene land en vervolgens naar het andere. Dit stelt energieorganisaties in staat om macht over te brengen waar deze het meeste oplevert, terwijl ze uit de buurt blijven van blokkades: overstromen in een enkel land kunnen ongetwijfeld worden verplaatst naar een ander land. TNO doet onderzoek naar ontwikkelingen om de op drift ontstane energie te associëren met de kustorganisaties.