You are currently viewing Een warmtepomp bespaart energie en biedt comfort

Een warmtepomp bespaart energie en biedt comfort

Een warmtepomp bespaart energie en biedt soelaas. Als u op zoek bent naar een verwarmend raamwerk voor een andere structuur, dan is de warmtepomp een ongelooflijk arrangement! De warmtepomp consolideert ongelooflijke energiereserves met een aanzienlijke mate van troost.

Wat is een warmtepomp?

Warmte is overal beschikbaar in onze huidige omstandigheden: de buitenlucht, ventilatielucht van constructies, oppervlaktewater, het vuil en de afvalwarmte van de industrie. Met een warmtepomp is het haalbaar om deze warmte op een productieve manier terug te brengen tot een bruikbaar temperatuurniveau. Net zoals een conventionele sifon water van een laag naar een significant niveau kan overhevelen, zo hevelt een warmtepomp warmte van een laag naar een onmiskenbaar niveau.

Hoe een warmtepomp werkt

Er zijn verschillende soorten warmtepomps, maar op basisniveau werken ze over het algemeen iets vergelijkbaars. Drie fasen gebeuren in een veronderstelde druk

warmtepomp :

1 Een vloeistof waarvan de overkookrand lager is dan de temperatuur van het klimaat, vult zich als transportmiddel voor de warmte. De vloeistof verdwijnt beïnvloed door de warmte die wordt verwijderd uit het vuil, inclusief lucht of oppervlaktewater.

2 De verdwenen vloeistof wordt vervolgens ingepakt door een blazer. Hierdoor stijgt de temperatuur van de rook.

3 Ten slotte wordt de rook geconsolideerd tot een vloeistof. Tijdens deze overgang van rook naar vloeistof wordt warmte afgegeven. De afgegeven warmte kan worden benut, aangezien de temperatuur van de vloeistof momenteel hoger is dan tegen het begin van de cyclus. De vloeistof wordt door de blazer overgeheveld naar de verdamper, waar de interactie weer vanaf het begin begint.

De productiviteit van een warmte

sifon Voor het creëren van bruikbare warmte met een warmtepomp is energie nodig. Deze energie, aandrijfenergie genoemd, zal naar verwachting de rook inpakken. De productiviteit van deze druk wordt uitgedrukt door de Engelse uitdrukking Coëfficiënt Of Performance (COP).

De COP toont de verhouding tussen de verkregen bruikbare warmte en de aandrijfenergie. Een warmtepomp met een COP van 3,5 heeft dus 1 stuk aandrijfenergie nodig (idealiter vermogen, aangezien dit de beste vaardigheid geeft) om 3,5 waardevolle stukken warmte te creëren. Het rendement alles bij elkaar genomen is 350%!!

De COP van het huidige tijdperk van warmtepomps ligt ergens tussen 1 en 6,5, afhankelijk van het soort sifon en het temperatuurniveau van de warmte-interesse. Regels voor de COP van warmtepomps in woningen en constructies zijn:

De elektrische warmtepomp: 2,5 tot 6,0

De warmtepomp van de gasmotor: 1,2 tot 2,0

De assimilatiewarmtepomp 1,0 tot 1,5

Bij de kans dat een hoge temperatuur gewenst is voor het warmtebelang, neemt de COP, bijvoorbeeld de productiviteit, af. Langs deze lijnen gaat het erom de meest verlaagde denkbare aflevertemperatuur te bereiken. Op het moment dat een warmtepomp wordt gebruikt om een woning te verwarmen, is bijgevolg een zogenaamd lagetemperatuurafvoerraamwerk nodig (bijvoorbeeld vloer- of scheidingswandverwarming).