You are currently viewing Duurzaam verwarmen en koelen met de HP-S warmtepomp van Itho Daalderop

Duurzaam verwarmen en koelen met de HP-S warmtepomp van Itho Daalderop

Een fenomenaal binnenklimaat, Itho Daalderop maakt het denkbaar! De nieuwe HP-S warmtepomp verwarmt en koelt uw huis op een energiezuinige en haalbare manier. Door gebruik te maken van de buitenlucht als energiebron, maakt deze lucht/water-warmtepomp het denkbaar om jaarlijks € 475 op uw energierekening te reserveren. Regel effectief de warmtepomp op afstand met behulp van de meegeleverde Spider briljante kamerbinnenregelaar. De garantietijd van 7 jaar, een hoge effectiviteit tot wel 470% en een stap richting energieonafhankelijk leven, maken de HP-S warmtepomp later een verstandige interesse!

Zeer effectieve lucht-water-warmtepomp

De Itho Daalderop HP-S warmtepomp haalt energie uit de buitenlucht om de woning te verwarmen. De HP-S presteert het beste bij lage temperatuurverwarming (LTV

bijvoorbeeld vloerverwarming, omdat deze een lagere temperatuur nodig heeft voor verwarming. Zo is een aankomst tot 470% denkbaar. De lucht/water-warmtepomp bestaat uit een binnengedeelte ter grootte van een focale warmhoudketel en een buitengedeelte dat in de kinderkamer, op een uitbouw of een carport kan worden geplaatst.Tijdens zinderende middenjaarsdagen is het bovendien denkbaar om het huis te koelen met deze lucht/water-warmtepomp, dus het opzetten van koeling is niet nodig, zowel verwarming als koeling kan op afstand worden geregeld met de standaard ingebouwde Spider brilliant kamerbinnenregelaar.

Verdamper voor verwarmd kraanwater

De HP-S warmtepomp zorgt niet alleen voor verwarming en koeling, maar ook voor warm water in de woning. Door een verdampertank toe te voegen, wordt energie uit de buitenlucht gebruikt om kraanwater te verwarmen. De lucht/water-warmtepomp geeft het huis geheel autonoom verwarming, koeling en warm tapwater. Niettegenstaande de veronderstelde volledig elektrische opstelling is een mengopstelling eveneens denkbaar indien de focale verwarmende verdamper in de woning blijft. De verdamper geeft warm kraanwater en de HP-S warmtepomp verwarmt het huis.

Toe-eigening en fabrieksgarantie

Bij de invoering van de Itho Daalderop HP-S lucht/water-warmtepomp kunt u profiteren van het meerjarenbestemmingsplan ‘Bijdragen aan Duurzame Energie’ (ISDE). In 2018 is de schenking voor de HP-S 95 € 2.000 en de HP-S 130 € 2.200. Met een fabrieksgarantie van 7 jaar ben je bovendien verzekerd van een goed werkend en stevig item waar je lang plezier van zult hebben.

Voor meer gegevens over de Itho Daalderop HP-S warmtepomp en de bijbehorende toeëigening. Kan contact opnemen met Installatiebedrijf in uw wijk.