You are currently viewing Hoe ventilatiesysteem te reinigen

Hoe ventilatiesysteem te reinigen

De overgrote meerderheid begrijpt niet dat een ventilatieraamwerk ook ondersteuning nodig heeft. Het is ideaal om de reiniging van de ventilatorunit en de leidingen te heroverwegen naar een installateur, maar u kunt ook veel zelf doen. Maak gebruik van ons stapsgewijze plan voor het reinigen van ventilatie.

1. Open de ventilatiebox

Schakel de ventilatiebox uit het opzetstuk. Dit kan een unieke ‘Perilex’ bijlage zijn.

Stand-by 10 seconden voor het openen van de container (de ventilator draait nog).

Open het deksel van de ventilatiebox.

2. Reinig de ventilatiebox

Verwijder vrije grond met een stofzuiger meer schoon.

Verwijder moeilijke grond voorzichtig met een vlakke schroevendraaier.

Verwijder de laatste ophoping met een doorweekte stof.

Reinig de ventilator met een borstel.

3. Sluit de ventilatiebox

De zaak sluiten.

De netstekker nog een keer in het opzetstuk steken. De ventilator begint te draaien.

Soms is waarneembaar dat er nog wat slappe grond in de waaier zit. Schakel in deze situatie de ventilator uit en verwijder de vrijgekomen grond.

Focus:

De ventilator wordt bij de productielijn afgesteld. Zelfs met kleine schade kan de ventilator zelfs meer opschudding veroorzaken.

Zorg ervoor dat er geen grond in het lager komt. Dit veroorzaakt commotie, slijtage en verminderde limiet.

4. Reinig de kleppen

Talrijke ventilatieboxen zorgen voor luchttoevoer en -afvoer via ventielen. Deze kunt u zonder veel moeite zelf schoonmaken.

Verwijder de kleppen uit de accommodatie.

Druk de juiste instelling erin, zodat u de kleppen later op dezelfde manier kunt vervangen.

Reinig de kleppen.

Reinig het eerste segment van het kanaal met een stofzuiger meer schoon. Dat is de plaats waar het overgrote deel van de bodem zich ophoopt.

Zet de ventielen terug op de juiste plek.

5. Reinig de ventilatieroosters op het hoogste punt van de ramen

Als dat mogelijk is, verwijder dan de kap van het ventilatierooster.

Maak de binnenkant van het ventilatierooster schoon met een stofzuiger.

Veeg het frame af met een vochtig materiaal.

Reinig de kap en klik of schroef deze terug op het rooster.

6. Reinig en vervang de kanalen (alleen met HRV-frames)

Offset ventilatieraamwerken met WTW (warmterecuperatie) zijn voorzien van kanalen. Deze kun je eenmalig schoonmaken, daarna moet je ze vervangen. Reinig/vervang de kanalen tot op zekere hoogte als een uurwerk, maar laat dit ook afhangen van het niveau van vervuiling. Een donkere goot dient te worden vervangen/schoongemaakt, na reiniging wordt de goot gedimd.

7. Reinig de kanalen

De stroombron van de kanalen kan worden gereinigd met een stofzuiger meer schoon. Afhankelijk van de mate van vervuiling, eens in de 4 tot 8 jaar het gehele leidingframe laten reinigen door een specifieke organisatie.