You are currently viewing Zullen we ons ooit veilig voelen?

Zullen we ons ooit veilig voelen?

De Verenigde Naties bevorderen het idee van ‘wereldwijd burgerschap’. Doelen zijn onder meer het versterken van wereldwijde samenwerking, met betrekking tot basisvrijheden en het waarborgen van onze planeet. De uitleg? Zoals Maher Nasser in de UN Chronicle heeft gecommuniceerd, “zien milieuverandering, gecoördineerd wangedrag, toenemende ongelijkheid, onopgeloste twisten, massale verwijdering van individuen, wereldwijde psychologische onderdrukking, onweerstaanbare ziekten en relatieve gevaren… geen grenzen.”

Anderen zijn veel verder gegaan en hebben een wereldregering hooggehouden. Ze omvatten de Italiaanse geleerde, kunstenaar en wetgever Dante (1265-1321) en de natuurkundige Albert Einstein (1879-1955). Dante accepteerde dat harmonie niet achteruit kon in een politiek gescheiden wereld. Een ‘tegen zichzelf opgedeeld rijk komt om te vernietigen’, zei hij, waarbij hij Jezus Christus aanhaalde. — Lukas 11:17.

Niet lang na de Tweede Wereldoorlog, waarin twee atoombommen werden gebruikt, schreef Albert Einstein een open brief aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. “De Verenigde Naties”, zei hij, “moeten met uiterste snelheid optreden om de essentiële voorwaarden voor wereldwijde veiligheid te scheppen door de kaders te scheppen voor een echte regering.”

Maar zouden de wetgevers die zo’n ongelooflijke regering zouden kunnen vormen, onkwetsbaar zijn voor verontreiniging, ontoereikendheid en mishandeling? Of zouden ze dan weer net zo geneigd zijn tot die vage eigenschappen als anderen? Deze onderzoeken doen denken aan de uitspraken van de Britse geschiedenisspecialist Lord Acton, die zei: “Macht zal in het algemeen ruïneren en regelrechte macht vervalst volledig.”

Als alle dingen gelijk zijn, moeten we, ervan uitgaande dat de menselijke familie echte harmonie en vriendschap waardeert, verenigd worden. Maar hoe zou dat doel kunnen worden bereikt? Is het ook verstandig? Het antwoord van de Bijbel is ja. Het kan en zal worden gerealiseerd. Hoe? Niet door een wereldregering die bestaat uit omkoopbare wetgevers. Het zal veeleer geschieden door een bestuur van Gods makelij. Bovendien zal die administratie zijn recht op zeggenschap over zijn creatie meedelen. Wat is dat voor administratie? De bijbel geeft het zelfs een naam — ‘het koninkrijk van God’ of Gods koninkrijk. — Lukas 4:43.

“LAAT JE KONINKRIJK KOMEN”

Jezus Christus had Gods koninkrijk als topprioriteit toen hij in zijn modelverzoek zei: “Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gebeuren … op de planeet.” (Mattheüs 6:9, 10) Ja, Gods koninkrijk zal garanderen dat Gods wil op de planeet wordt gedaan, niet het verlangen van hongerige of egocentrische mensen.

Gods Koninkrijk wordt bovendien “het Koninkrijk van de hemel” genoemd. (Matteüs 5:3) De uitleg? Hoewel het over de aarde zal regeren, zal het niet vanaf de aarde leiden, maar zal het vanuit het paradijs regeren. Bedenk wat dat inhoudt. Deze wereldregering heeft geen materiële of financiële hulp nodig. Wat een hulp zal dat zijn voor zijn menselijke onderdanen!

Zoals de uitdrukking “rijk” aanbeveelt, is Gods koninkrijk een koninklijke regering. Het heeft een Koning — Jezus Christus — die zijn macht van God heeft aanvaard. Over Jezus zegt de Bijbel:

„Het openbaar gezag zal op zijn schouder rusten . . . Aan de toename van zijn bestuur en harmonie zal geen einde komen.” — Jesaja 9:6, 7, King James Version.

„Aan hem werd heerschappij, eer en een rijk gegeven, opdat de volkeren, landen en taalbijeenkomsten hem allemaal zouden dienen. Zijn heerschappij . . . zal niet voorbijgaan.” — Daniël 7:14.

„Het rijk van de wereld is veranderd in het Koninkrijk van onze Heer [God] en van zijn Christus.” — Openbaring 11:15.

Als bevrediging van Jezus’ modelsmeekbede zal Gods Koninkrijk volledig Gods wil op de planeet verwezenlijken. Daaronder zal de hele mensheid ontdekken hoe ze zich echt op de wereld kunnen concentreren, zodat deze weer solide wordt en overloopt van leven.

Het belangrijkste is dat Gods Koninkrijk zijn onderdanen zal onderwijzen. Allen zullen vergelijkbare normen worden getoond. Er zal geen strijd of verdeeldheid zijn. “Ze zullen geen schade of enige ondergang veroorzaken . . . aangezien de aarde zeker zal worden geladen met de informatie over Jehovah terwijl de wateren de oceaan bedekken”, zegt Jesaja 11:9.

De bewoners van de aarde zullen werkelijk zijn wat de Verenigde Naties zouden willen dat mensen zijn: harmonie die de inwoners van de hele wereld aanbidt. “Ze zullen de volmaakte smaak van de rijkdom van harmonie opsporen”, zegt Psalm 37:11. Op schema zullen woorden als ‘wangedrag’, ‘besmetting’, ‘noodzaak’ en ‘oorlog’ uit ons jargon verdwijnen. Hoe het ook zij, wanneer zal dit gebeuren? Inderdaad, wanneer zal Gods koninkrijk de verantwoordelijkheid op zich nemen? Hoe zou het als zodanig kunnen werken? Bovendien, hoe kunt u profiteren van de standaard? Laat het ons nu zien.