Site icon AlexWater&Bouw

Voor- en vroegschoolse educatie

Voorschoolse educatie en voor- en vroegschoolse educatie zijn bedoeld om kinderen van 2 tot 6 jaar oud te helpen hun taalvaardigheid spelenderwijs te ontwikkelen.

In Nederland gaan kinderen tussen de 2 en 4 jaar vaak naar een peuterspeelzaal (halve dagopvang) of een hele dagopvang. Als u dat wilt of als u weet dat uw kind extra ontwikkelingshulp nodig heeft, kan uw kind naar een speciale peuterspeelzaal of kinderdagverblijf waar spelend onderwijs wordt aangeboden. Dit staat bekend als voorschoolse opvang. Preschool is bedoeld om kinderen voor te bereiden op de basisschool, die begint op 4-jarige leeftijd (groep 1), en om kinderen met een risico op taalachterstand te helpen bij het inhalen van hun leeftijdsgenoten.

Vroegschoolse educatie

Sommige kinderen krijgen extra taalonderwijs als ze op vierjarige leeftijd naar de basisschool gaan (groep één). Dit wordt vroegschoolse educatie genoemd. Vanaf 5 jaar (groep 2) zijn kinderen leerplichtig.

Voorschools advies voor kinderen met een risico op taalachterstand

Tijdens de 14-maandencontrole van uw kind kan het Ouder- en Kindteam adviseren om uw kind in te schrijven op de peuterspeelzaal als zij denken dat uw kind een risico loopt op een taal- of ontwikkelingsachterstand. Dit advies wordt een voorschooladvies genoemd.

Vergoedingen

Alle Amsterdamse kinderen tussen de 2 en 4 jaar hebben recht op 16 uur per week voorschoolse opvang. U bent verplicht een inkomensafhankelijke bijdrage te betalen. U vraagt ​​kinderopvangtoeslag aan via belastingdienst.nl/toeslagen (met DigiD). Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u een vergoeding van het kleutertarief per uur.

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, betaalt de gemeente de vergoeding naast uw inkomensafhankelijke bijdrage.

Inschrijving

Om uw kind in te schrijven in de kleuterschool, moet u contact opnemen met de kleuterschool van uw keuze. Voor een overzicht van alle erkende voorschoolse opvang van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunt u terecht op de Schoolzoeker .

U kunt uw kind na zijn of haar eerste verjaardag inschrijven voor de peuterspeelzaal. Als uw kind ongeveer 2 jaar oud is, neemt de peuterspeelzaal contact met u op om de plaatsing te bespreken en een startdatum af te spreken.

Meer informatie

Met vragen over de peuterspeelzaal kunt u contact opnemen met team peuterspeelzaal (gemeente Amsterdam). Jij kan:

  • Bel 020 251 8315
  • Stuur een e-mail naar vve@amsterdam.nl , of
  • Laat een terugbelverzoek achter op amsterdam.nl/voorschool

Inloopspeeltuinen voor jonge kinderen

Als uw kind jonger is dan 2 jaar, maar u wilt toch samen met hem of haar genieten van buitenactiviteiten, dan kunnen inwoners van Amsterdam hun lokale ‘spelinloop’ bezoeken – een inloopspeelvoorziening. Dit is gratis voor alle kinderen van 0 tot 2,5 jaar. U kunt met uw kind spelen en zij kunnen genieten van het spelen met andere kinderen. En het is ook een mooie kans om andere ouders en verzorgers uit jouw buurt te ontmoeten. Deze inloopvoorzieningen zijn een uitstekende voorbereiding op de kleuterschool. Lees meer over de spelinloop .

 

Exit mobile version