You are currently viewing Baan kwijt? Hoe Bijbelse principes kunnen helpen ?

Baan kwijt? Hoe Bijbelse principes kunnen helpen ?

Het verliezen van uw baan kan aanzienlijke schade toebrengen aan uw geld, uw dagelijks leven en uw diepe en mentale voorspoed. Als je de bijbehorende ideeën in het licht van onsterfelijke maatstaven uit de bijbel beschouwt, kan dat je helpen je aan te passen.

 1. Praat met anderen over hoe je je voelt.

 Wat de Bijbel zegt: ‘Een echte vriend blijft altijd liefde tonen’ (Spreuken 17:17).

Als u uw baan verliest, kunt u zich ellendig, woedend of verbijsterd voelen, of u kunt het gevoel hebben dat u teleurgesteld bent. Op het moment dat u met familieleden en dierbare metgezellen over uw gedachten praat, kunnen zij u diepgaande hulp bieden. Ze kunnen je ook pragmatische begeleiding bieden die je kan helpen om vooruit te komen.

2. Vermijd gepieker.

 Wat de Bijbel zegt: ‘Maak je nooit zorgen over de dag van morgen, want de volgende dag heeft zijn eigen zorgen’ (Mattheüs 6:34).

De Bijbel spoort ons aan om ons voor te bereiden. (Spreuken 21:5). Het moedigt ons echter ook aan om onredelijke stress of onbehagen over wat ons te wachten staat, te vermijden. We eindigen vaak met pijn over dingen die misschien nooit zullen gebeuren. Elke dag op zijn beurt eisen is beter.

De bijbel biedt onder meer levensvatbaar inzicht hoe u zich kunt aanpassen aan de druk die u nu misschien voelt. Lees het artikel ‘Omgaan met stress’. voor meer informatie.

3. Pas je budget aan.

 Wat de Bijbel zegt: ‘Ik weet wat het is om weinig te hebben en om overvloed te hebben’ (Filippenzen 4:12).

Verander in overeenstemming met uw lopende omstandigheden. Dit omvat het veranderen van uw manieren om met geld om te gaan, zodat u binnen uw mogelijkheden kunt leven. Wees bedachtzaam om geen onnodige verplichtingen op u te nemen. — (Spreuken 22:7).

Voor aanvullende ideeën over hoe u zich het beste kunt aanpassen aan uw huidige financiële situatie, raadpleegt u het artikel ‘Rondkomen met minder’.

5. Gebruik je tijd zo goed mogelijk.

 Wat de Bijbel zegt: ‘Blijf je wijs gedragen (…) en gebruik je tijd zo goed mogelijk’ (Kolossenzen 4:5).

Ondanks het feit dat je nooit meer een goed plan hebt om je werk gedaan te krijgen, moet je een fatsoenlijke dagelijkse praktijk houden voor hoe je je tijd gebruikt. Dit zal je helpen om de stevigheid in je leven te beschermen en zal je zelfrespect versterken.

6. Wees flexibel.

 Wat de Bijbel zegt: ‘Elk hard werk levert iets op’ (Spreuken 14:23).

Zorg voor zaken die uniek zijn in relatie tot wat u eerder deed. Misschien moet u beroepen overwegen die nederig lijken of die niet precies zullen betalen wat uw eerdere werk deed.

7. Geef het niet op.

 Wat de Bijbel zegt: ‘Zaai je zaad in de morgen en laat tot de avond je hand niet rusten, want je weet niet wat succes zal hebben’ (Prediker 11:6).

Blijf werk zoeken. Vertel dat je op zoek bent naar een baan. Praat met familieleden, kennissen, voormalige collega’s en buren. Bekijk uitzendbureaus, help gezocht-advertenties en vacatures op de websites van bedrijven. Wees bereid om veel sollicitatiegesprekken te voeren en talloze cv’s in te dienen voordat u een baan vindt.